Dorpsgezicht 1771

Het dorp Koudum omtrent Staveren 1771, gravure van Pieter Idses Portier (collectie Fries Scheepvaartmuseum). Een dorpsgezicht vanaf het noorden.