Dorpsfilm 1957

Deze en onderstaande foto zijn gemaakt bij de opnamen van de dorpsfilm in 1957. Hier loopt men op de Nieuweweg richting Hoogstraat. In de achtergrond zijn de veilingloodsen van Vendu Tivoli te zien, waar nu de Klink staat. De stoet wordt aangevoerd door de leden van het Hervormd Kerkkoor (ingezonden door Willem Koornstra).

De dames in de bloemetjesjurken links en rechts zijn Hinne Hoogeveenen Auk van der Veer. Ze kijken vastberaden en lopen met ferme tred.

De film bracht heel Koudum op de been. Fanfare Nij Libben, olv Piebe Bakker, nam het initiatief voor dit project, in samenwerking met J.W.L. Adolfs, een professionele studio die in die tijd veel meer van dergelijke films maakte. Al in 1952 maakte Adolfs een film over Molkwerum. De volledige film uit 1957 bestaat uit twee delen, samen ong. 42 minuten, en is zonder geluid opgenomen. Het Fries Filmarchief heeft alle originele opnamen gedigitaliseerd. De film is ook door Sieger Falkena overgezet en samen met Sjoerd de Vries heeft hij een groot aantal namen toegevoegd aan de beelden (collectie HK).

Dis is een korte impressie van de film door Tjeerd Postma, met als achtergrondmuziek een originele opname van Nij Libben. Dit is niet origineel.

Deze versie is uitgebracht door het Fries Filmarchief en beschikbaar gemaakt door Jan de Hoop.

De onderstaande beelden zijn door Appie van Dijk uit Assen overgenomen van de dorpsfilm. Als je bedenkt dat elk beeldje van de film 3 bij 4 mm meet, dan is het verbazend hoe de foto's er uit zien. Met dank aan Appie.

Twee keer het "Huis met de vele woningen". Deze boerderij stond aan wat nu de Ds. L. Tinholtstraat is, aan de oostkant, ter hoogte van de Swel.

Garage Kemker, Hoofdstraat 37, met Chevrolet en het huis aan de Westeweg nr. 24, waarin destijds de Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank was gevestigd.

Het gebouw van de Openbare school, op de plaats waar nu Op e Hichte staat. Het huis met het Engelenkopje aan de noordkant van de Snakke, ter hoogte van de Klokslach.

De Smidsweg en het pand op de hoek Smidsweg Beukenlaan, destijds Radio de Vries.

It Earmhús aan het 'Hillepad' zoals toen op het straatnaambordje stond en Zijl 10 en 12 en 14, destijds H.J. Wiersma.

Beneden Hoofdstraat en de Vermaningsweg.

Zwarteweg en de boerderij aan de Zwarteweg ter hoogte van nr. 15, destijds Vlieg.

Zwartweg xx gezien vanaf de Stations weg, destijds Theunis de Vries en de gereformeerde kerk in de Kninebuert.

Het Wapen van Friesland en Hoofdstraat 15, destijds J.K. Muizelaar.

It Beukerhôf aan de Dammenseweg en de huishoudschool aan de Binnendijk.

Zuivelfabriek 'Concordia'.

It Lytshús aan de Smidsweg.