Brandweer, het materiaal

In moaie nije wein, hjir nimme wy ien op !

De eerste brandweerauto van Koudum V.l.n.r.: Eelse Pries, Wabe P. Visser, Tjalke H. de Jong, Heije Hoekema, Anne Bruinsma(met prúmke achter het wang) en als de lachende chauffeur Hans Kemker. Ze staan hier voor de kapperzaak van Pé Kamstra.
 
Attentie, alle spuiten 90 graden naar links, NU !

22 mei 1956. Met de nieuwe brandweerauto wordt aan de Havenkade een demonstratie gegeven voor autoriteiten en publiek. Spuitgasten zijn van links naar rechts: Willem de Boer, Anne Pries, Tjalke de Jong, Sipke Tjerkstra, Ulbe Postma, Otte de Jager en Eelke Stellingwerf. (Alle foto's uit het gemeentearchief)

 
Deze brandweerwagen (dezelfde als hierboven bij de Wyk) is in 1955 aangeschaft door de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (H.O.N.). Het gemeentewapen van H.O.N. staat op de wagen. Het jaar daarop, in 1956, werd de gemeentenaam gewijzigd in Hemelumer Oldeferd (H.O.) Toen was het wapen zoals boven de deur van het gemeentehuis, het oude wapen met daarin boven elkaar een geel en rood vlak. Deze Ford F620 is tot 1977 in dienst geweest van H.O.

Bron: FIS