Station Koudum Molkwerum

Leeuwarder courant 19 nov. 1888.

 

Idem, 6 maart 1908.

 

 Het station was dus eigendom van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (foto door J.G.C. van de Meene). 

Vier foto's hierboven van het oude station Koudum-Molkwerum. De bovenste ontvangen van Henk Gorter uit Workum. De tweede is een ansichtkaart uit omstr. 1920 en is ingestuurd door Jan Overzee. De onderste 2 foto's zijn op het internet gevonden.

Bovenstaande bladzijde is afkomstig uit een werkstuk over Molkwerum dat Antje Bouma in 1970 maakte als leerling van de Vormingsklas.

De foto links hoort bij een artikel in de Friese Koerier van 30 okt. 1958, met als onderschrift: Het nieuwe station Koudum - Molkwerum aan de lijn Sneek - Staveren, dat zaterdag officieel wordt geopend, zal veel afwijken van het oude gebouw, dat verrezen is in een tijd, toen men nog hield van zwaar en hoog en massaal. Het nieuwe station is veel lichter en luchtiger. Het bevat een kantoor met wachtkamer, waarin geriefelijke banken en verlichting door buizen. Ook in het kantoor en boven de loketten vindt men deze lichtbuizen. Voor hetl bedienende personeel is het nu ook beter geworden: men kan nu de treinen uit de richting Staveren zien aankomen, wat in het oude gebouw veel te wensen overliet. Uiteraard is de inventaris ook modern geworden: een oliestookkachel moet kantoor en wachtkamer verwarmen. De veertig meter lange fietsenloods is al in gebruik genomen. Deze is aan de perronzijde open. wat bij een sneeuwstorm of hagelbuien wel eens lastig zal blijken te zijn.

Foto's van de bouw van het "station" Koudum-Molkwerum. Nadat het oude station afgebroken was is dit kleine stationnetje er voor in de plaats gekomen. Dit gebouwtje is ook al lang weer verleden tijd. De drie foto's van het station in de sneeuw zijn uit 1971, van een onbekende persfotograaf; beschikbaar gesteld door de Ver. v. Dorpsbelangen.