Gemeentehuis Hoofdstraat

   

Het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat. De foto's zijn te zien aan het hekwerk en de gekleurde vlaggenstok in dezelfde periode gemaakt. Dit gebouw was voor 1850 de herberg 'Het Wapen van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde'. Vervolgens was het bijna een eeuw in functie als gemeentehuis. Tot 2 april 1940 om precies te zijn, toen werd het nieuwe gemeentehuis aan de Dammense weg in gebruik genomen. Het oude gebouw is kort daarna afgebroken, een leegte achterlatend in de Hoofdstraat.

Advertentie uit de Leeuwarder courant over de verhuur van de herberg 'Het Wapen van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde'. Met het steenen pad zal het exteurpad bedoeld zijn. Tussen 1842-1848 verviel deze herberg en nam de gemeente H.O.N. een voormalige herberg in gebruik als gemeentehuis. Het sluiten van de herberg kan te maken hebben met het overlijden van de kastelein Eeuwe Jans van der Veer in maart 1845, op de jonge leeftijd van 35 jaar. Het is al met al denkbaar dat zijn weduwe het pand toen overdeed aan de gemeente.

 

Beide bovenstaande foto's zijn op dezelfde dag genomen. Zo te zien is er weekmarkt met in elk geval een varken achter de hekken. Er er zijn muzikanten en dames in klederdracht, dus toch wel een bijzondere dag zoals het lijkt. Archief Histoarysk Koudum.

Foto's van het gemeentehuis zonder een hekwerk voor de deur. Waarschijnlijk zijn dit de oudste foto's.