Diaconiewoningen

De diaconiewoningen zijn in 1925 gebouwd. De fraaie foto is van die tijd. Het kostersgezin woonde in dit gebouw, in de middelste woning, en had ook de zorg voor de zes bewoners, drie aan elke kan. Na de oorlog waren koster de Wed. Jantje Hoekema, Jacob Veldstra, Hessel van der Werf en Anne Hoekstra. Rechts het schoolhuis van de Openbare lagere school (ingestuurd door Peter Dillingh).

Ook deze foto is van kort na de bouw in 1925. Collectie Lolke Folkertsma te Joure.

Het witte houten hokje rechts is een z.g. "tbc tintsje". Collectie Lolke Folkertsma te Joure.

Ansichtkaart uit de verzameling Willem Hengst.

Niet zo lang na de oorlog zijn de bomen rond de kerk gekapt en dat is hier goed te zien. Collectie Lolke Folkertsma te Joure.

Twee dia's uit ongeveer 1980 van Jacob Teakes van der Veer.

Het diaconiegebouw van de N.H. gemeente, kort voor de afbraak in 2018. Dia van Johan Bakker.

De situatie rond de kerk anno 2003. Het diaconiegebouw staat er nog en ook De Pauw is nog niet afgebroken. Een klein stukje van Het "flatgebouw" op de plek waar voorheen de Openbare school stond, is rechtsonder te zien. Anno 2016 is de situatie heel anders. De foto geeft een mooi overzicht van hoe het was.