Commandeurshuis

Commandeurswoning Murk Lelszpad nr. 2. 26 juli 1968. Het is een misverstand dat kapitein Murk Lelsz (1749-1843) hier geboren is of gewoond heeft. Dia van Willem Dijkstra, ontvangen van Johan Wagenaar.De laatste bewoners waren Brand en Aafje Bergsma met hun kinderen. Later heeft het pand een hele tijd leeg gestaan zodat het erg in verval raakte. Het was zover heen dat de gemeentelijke brandweer het pand gebruikte om er in te oefenen. De foto laat zien dat het huis bijna overwoekerd was. Gelukkig heeft men op tijd ingezien dat dit pand niet hetzelfde lot moest ondergaan als het lytshûs aan de Smidsweg. Met gebruik van de restanten is op dezelfde plek een replica gebouwd. Foto H. de Jong. Een dia genomen omstreeks 1980 door Jacob Teakes van der Veer.