Koudumer Expeditie Bedrijf, KEB

Advertentie uit de Leeuwarder courant van 16 dec. 1941, toen had Koudum nog minstens twee beurtvaartondernemingen. Het Koudumer Expedite Bedrijf, of KEB is omstreeks 1945 ontstaan uit de fusie van firma's Visser en De Boer en Gebroeders de Jong. Omstreeks 1950, nadat Piet Visser terug keerde uit de militaire dienst in Indië, werd de eerste vrachtwagen 'de Canadees' in gebruik genomen. Piet was op dat moment de enige met een rijbewijs. Binnen enkele jaren verloren de beurtschepen hun functie en werden verkocht. Lees hier een artikel in de Bulte Nijs over de KEB.
Het beurtschip is volgeladen aangekomen in de Wyk en de pakjes worden met handkarren en de 'Canadees' bij de klanten afgeleverd. De foto is gemaakt omstreeks 1950. V.l.n.r.: ?, Wytze de Jong. Kees Bergsma. Hendrik Visser, Pieter de Boer, Hidde de Jong, ?, Jacob de Jong en Jelle de Jong. Op de luifel van de cabine v.l.n.r.: Sierd de Boer, Wytze Rienks de Jong en Jappie Hiddes de Jong (foto uit de collectie van Cees Rienks de Jong).

Na de oorlog namen onze Canadese bevrijders niet al hun materieel weer mee terug. Nogal wat vrachtwagens bleven achter en werden hier door bedrijven gebruikt. Zo had ook de KEB een typische 'Canadees'. Op de foto de B-9831 met een lading luzerne en chauffeur Kees P. Bergsma. 'Weinmakker' en carrosseriebouwer Bruinsma maakte nieuwe deuren voor dit voertuig, ter vervanging van de originele halve deuren (foto ontvangen van Sierd Pieters de Boer).

Een onscherp kiekje van de mannen van de KEB, poserend voor een vrachtwagen. Het zijn de firmanten: Piet van Douwe Visser die links staat, zijn broer Hendrik helemaal rechts en de man achteraan met de schipperspet is Rienk Wytses de Jong. Naast Piet staat Hidde de Jong, die korte tijd firmant geweest is. Op de foto rechts staat Marten van Piet en Hammie Visser op de laadbak van mogelijk 'de Canadees' (beide foto's ontvangen van Marten zelf).

Deze foto is gemaakt in  1956/57 op de Onderweg achter de boerderij van de gebroeders Vlieg, waar nu Folkert en Marjo Smit wonen. Bij de KEB hadden ze twee trailers, een voor vee en een voor de verhuizingen, en twee trucks: een Volvo en een Scania en nog een paar kleinere vrachtwagens. De truck op deze foto is de Volvo. De opleggers zijn niet in Koudum gebouwd. De cabine, dus het gedeelte achter de motor, is gemaakt in de werkplaats van 'weinmakker' Anne Bruinsma, door carrosseriebouwer Atze Demmer uit Molkwerum. Bruinsma had zijn bedrijf aan de Stationsweg nr. 8, dus waar later Evert Schreur zat voor de CAF en nu Walter van Berkum (foto via Sierd Pieters de Boer).

De Volvo met bij het stuur Kees Bergsma en naast hem Sierd Pieters de Boer. Weet iemand waar deze foto gemaakt is? Foto ontvangen van mevr. Hoekstra-Bandstra.

Met dank aan Joris Smits, die deze foto 'knipte' uit een NOB film van een zogenaamde Ster-rit door Friesland in 1956. Het telefoonnummer op de auto is nog 28.

De grote Volvo truck met de KEB verhuiswagen, voor reclamedoeleinden op de foto gezet. Achterop de foto staat: MET ZO'N WAGEN transporteren wij Uw inboedel door geheel Nederland. Adres: K.E.B. p.a. H. Visser, Beukenlaan 40, Koudum. Telefoon 05142-429. Deze foto is gemaakt door Ep Jansen op de Nieuweweg. Er zit een spijl in het voorraam, die moest worden aangebracht omdat er teveel spanning op het glas zat, waardoor het glas snel brak door steenslag (collectie Lolke Folkertsma te Joure).

Nog een keer de KEB verhuiswagen. Links Hendrik Visser, mede-firmant van het transportbedrijf, die opmerkelijk genoeg zelf geen rijbewijs had, door een handicap aan zijn benen (collectie Histoarysk Koudum).

Luitzen Jongema (Wjukslach), verzamelaar en bouwer van automodellen, maakte in 2017 deze fraaie miniatuur van de KEB Volvo, schaal 1:50, mede op basis van foto's uit het Album van Koudum.

 

Dit is de Scania Vabis. De cabine is ook bij carrosseriebouwer Bruinsma gemaakt. Schilder Otte de Jager deed de belettering, die hier wat strakker is uitgevoerd dan op de Scania, waar de letters in een sierlijke golf op de cabinedeuren zijn gezet. Deze foto is op de Nieuweweg gemaakt door Ep Jansen en uitgegeven door Fa. Gebr.  Muizelaar als ansichtkaart bedoeld voor reclamedoeleinden. De mannen waren trots op het bedrijf, dat blijkt uit de betekenis die ze zelf aan de letters gaven: Kracht En Bedrijvigheid. Maar als ze te maken hadden met een wanbetaler dan stond het voor: Kom En Betaal (foto en informatie via Sierd Pieters de Boer).

V.l.n.r.: Hendrik Visser, Wierda (van de oliehandel uit Sneek), Sipke Schürer, Knilles Bergsma en Wabe van der Veer poseren voor de felrode Scania combinatie, het vlaggenschip van de KEB (collectie van Marie Bergsma-Pries).

 
 

Bovenstaande zes foto's komen van andere websites. De foto midden links is gemaakt in Koudum, bij de Symkewyk met links de sociale werkplaats 'Opnij útein'. Rechts is een streepje zichtbaar van de de directeurswoning van de voormalige zuivelfabriek. De onderste foto's tonen de VOLVO met bulkkieper van de fa. Rondaan te Berlikum. De foto's komen van Lolle Rodaan die ze waarschijnlijk gemaakt heeft (ingezonden door Melle van der Goot).

Met zo'n wagen transporteren wij uw caravan door heel Nederland, dit staat achterop de reclamekaart van de KEB-dieplader (collectie HK, Alie Hoekema-van der Wal). Een boot paste er uiteraard ook op. De foto rechts stond in de Balkster van 19 mei 1973 en is gemaakt bij Jachtwerf Meijer (Friendship) te Balk (ontvangen van Herman Melchers).