Fa. Visser & de Boer

Fa. Visser & de Boer was een samenwerking tussen de binnenschippers en zwagers Douwe Visser en Pieter de Boer. De firma verzorgde beurtdiensten op Sneek. In 1925 hebben de vennoten te Sneek een nieuw motorschip laten bouwen, de M.S. Koudum. Er kwam een eencilinder gloeikopmotor van 30 pk in te staan van de Nederlandse motorenfabriek te Meppel. ofwel Ha & Es (Huisman en Sterenberg) zoals op de motor stond. Later zijn ook de gebroeders Rienk en Wytze de Jong aangehaakt en ontstond de KEB, het Koudumer Expeditiebedrijf. De KEB is vooral bekend geworden van de vrachtwagens die meer en meer het werk van de schepen overnamen. Op de foto gemaakt bij de Symkewyk ligt rechts de M.S. Koudum en links is de kont te zien van de Geertruida III, het beurtschip van de Gebr. De Jong, die de dienst op Leeuwarden verzorgden.

De firmanten Visser en de Boer. Links Douwe van Klaas Visser en rechts Pieter de Boer (Hindeloopen 1895 - Koudum 1972) zoon van Sierd de Boer en Eeuwk Kampmans (De foto van Douwe Visser ontvangen van zijn kleinzoon Marten Visser. De foto van Pieter de Boer is gemaakt door Hindrik de Jong).

De M.S Koudum voor de wal in de Symkewyk. Het lijkt dat de fusie met de Gebr. De Jong ophanden is, want hun beurtschip ligt langszij afgemeerd. Na de fusie is het schip van de Gebr. De Jong verkocht. Achteraan ligt de praam 'de Lastdrager'. Ansichtkaart beschikbaar gesteld door Sierd de Boer. 

De MS Koudum als plezierboot. Pieter de Boer met een groep Koudumer vrouwen de mar op (collectie Anne Hoekstra). 

Augustus 1955, het einde van een tijdperk de vrachtwagen wint. De M.S. Koudum beurtschip is verkocht en ligt te wachten op het moment dat de nieuwe eigenaar weg zal varen. Nooit weer het gesis van het voorgloeien van de gloeikop en nooit meer het bekende geluid van de eencilinder diesel in de Wyk. Het schip ligt er spic en span bij, want zo was Pieter de Boer, brandstof in de tank, de schroefas gesmeerd en de luchttank op druk, klaar om weg te varen met de nieuwe eigenaar N.V. C. de Ruiter's oliehandel in Nijmegen. Deze doopte het schip om tot ADRI. 

De MS Koudum in de haven van Staveren (foto ontvangen van mevr. Hoekstra-Bandstra).

De voormalige M.S. Koudum onder haar nieuwe naam ADRI, in actie in de oliehandel op het Maas-Waalkanaal bij de sluis van Weurt Nijmegen. De stuurhut is vervangen door een groter exemplaar.  

De Adri van boven gezien. Op de voorkant van de machinekamer staat een embleem met waarschijnlijk de letters V en M doorelkaar en daarnaast: ADRI 226B Sneek 1934.  De vier bovenstaande foto's komen uit de collectie van Sierd Pieters de Boer.