Fa. Th de Vries en Zn, bouwbedrijf

Deze groepsfoto van personeel en directie van het bouwbedrijf Fa. Th de Vries & Zn, dateert van omstreeks 1980 en is gemaakt ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de firma. De drie op hurken zijn: Pier Hoekema, Abe de Witte en Anne Schaper, die deze foto inzond. Naast Anne, beiden met de armen over elkaar: Aant Boerstra en Kees Bergsma en tussen hen Marten Bergsma; naast Kees: Jo (Jouw) de Vries, dan de grondlegger van het bedrijf Theunis de Vries, oud werknemer Ale van der Veen, Enne de Vries en Frans Haarsma. Staand achter v.l.n.r: Jan Bakker, Sjerp Smit, Willem Broersma, Bauke Smid, Catrinus Haga, Anne Wessel Schaper, Heerke Osinga, Ynse Sipkema, Jan van der Werf, Rinie Schreur, Hendrik de Jong, Jappie de Vries, Hank Hornstra, Piet van der Stap en Hindrik de Jong.

Bouwvakkers van de Fa. Th. de Vries en zn. Ondanks de onscherpte zijn Jappie de Vries, nr. 2 van links en Ale van der Veen, helemaal rechts, wel te herkennen. Wie de anderen zijn is onbekend, net als de bouwplaats.

Fa De Vries bedrijfsvoetbal 1971

Uit de nalatenschap van Hindrik D. de Jong ontving HK deze foto van het bedrijfsvoetbalteam fa. Th. de Vries uit 1971. Hindrik staat derde van rechts. STaand v.l.n.r.: Jappie de Vries, Jelle Smid, Jan van der Werf, Bouke Smid, Marten Bergsma, Kees Visser, Hindrik de Jong, Jan Bakker, Jo de Vries. Voor: Willem Broersma, Catharinus Haga, Rinnie Schreur, Enne de Vries en Ynse  Sipkema.