Pottebuurt

De naam Pottebuurt heeft niet te maken met aardewerk of pottenbakkers. In de 19de eeuw woonden er Potten; leden van de familie Pot welteverstaan. Tussen 1836 en 1887 zijn in Koudum vijftien nakomelingen van deze familie gedoopt. De foto van omstreeks 1970 gunt ons een kijkje naar de Pottebuurt, gezien vanaf de hoek met de Bakkersteeg. In dit huis woonde destijds de tekenaar en schilder Klaas Overzee. Hij maakte diverse tekeningen van de Pottebuurt en de Bakkersteeg. Foto H. de Jong.

Hessel Mintjes Pot (1836-1899) is herbergier geweest in de zaak die al heel lang 'Spoorzicht' heet. Hij of zijn familie is waarschijnlijk de naamgever van de Pottebuurt. De oudst gevonden vermelding van deze straatnaam stamt uit 1903. Advertenties uit de Leeuwarder Courant van 5 maart 1875 resp. 23 febr. 1903 (beschikbaar op delpher.nl).

Winter 1945, foto genomen op de hoek van Smidsweg en Pottebuurt. Het huis is Smidsweg 17. De kinderen zijn waarschijnlijk Arjen, Anne en Klaas (v.l.n.r.) van Germen en Tjitske Hoekstra. Ontvangen van Sieger Falkena.

De Pottebuurt, gezien vanuit het noorden. In het huis rechts woonden in 1940 Marten en Tine van Dijk. Hier werd hun oudste zoon Rinze geboren. Daarna zijn ze al gauw verhuisd naar het "huis met de vele woningen", want daar werd in 1941 hun tweede zoon Albert geboren. Foto H. de Jong. 

Een foto van de Pottebuurt gemaakt vanuit een tuin aan de Beukenlaan. Foto ontvangen van Henk de Jong uit Warns.