Sipke en Joltje Bakker

Sipke Bakker en Joltje Bakker-Boersma. Sipke (1900-1997) is een zoon van Hendrik Bakker en Pietrik Faber. Joltje is een dochter van Wietze Boersma, visser te Warns, en Martje Jongstra. Eerst had Sipke een 'brijkarre' in Hemelum en later een manufacturenzaak in het pand Hoofdstraat 25 (waar Jan J. Klein later zijn zaak had). Daarna hadden ze een winkeltje in koek en snoepgoed op de hoek bij de kerk naast Beitske Feenstra. Dit winkeltje is later voorgezet door Romke D. de Jong. Daarna hebben ze de groentewinkel van Simen en Froukje van der Veer overgenomen. Daarnaast heeft Sipke ook nog in de zuivelfabriek gewerkt (foto en informatie van Tjerk van der Wal). Jelle de Jong schreef: 'Sipke wie in handige en iverige man. Hij mocht ek graach tmmerje yn en om hûs en hear. Mar syn grutste nocht wie it korps. Hij hat jierren lang op ‘e grutte besbas blaasd, ek ûnder syn soan Piebe as dirigint, dêr’t er tige grutsk op wie.'

Hun kinderen:

1. Hendrik, trouwt 1. Pietje de Groot en 2. Aaltje van der Meulen.

2. Martje, trouwt Fokke Schenk.

3. Piebe.

4. Wietze, trouwt Anneke Muizelaar.

In het middelste pand rechts van de straat, Hoofdstraat 26, hadden indertijd Sipke en Joltje Bakker hun groentewinkel. Uiterst rechts een deel van het winkeltje van Romke D. de Jong. Links de benzinepompen van Hans Kemker (dia van Johan Bakker).