Bloembollen in 1928

Melle van der Goot stuurde deze afbeelding van een bollenveldje in Koudum, uit een aflevering in 1928 van het tijdschrift Fen Fryske Groun. Het is niet duidelijk waar de fotograaf stond toen hij deze foto nam. In Nieuwsblad van Friesland ('de Hepkema') van 24 mei 1929 staat een artikel met als kop 'Friesche bloembollenvelden', waarin ook het veldje te Koudum wordt genoemd.