Dammenseweg, huizen

Deze boerderij aan de Dammenseweg is in 1945 door brand verloren gegaan. Het gespaarde voorhuis is nog een tijdlang bewoond gebleven. Op deze plek is later de kleuterschool gebouwd. Collectie gemeentearchief.

Er werd niet vaak een ansichtkaart van één bepaald huis gemaakt. Van het huis Dammenseweg 20 wel. In 1952 woonde hier Doekele Dijkstra. Op de horizontale boeiplank boven de slaapkamerramen stond de naam Aurora, morgenstond. Collectie Klaaske Pries.

 

Het huis van Nanne de Vries aan de Dammenseweg nr. 47. Nanne had daar zijn tuinderij en was later ook kippenboer. Dit huis stond ongeveer op de plek waar nu Galamahiem staat. Collectie Fa. Gebr. Muizelaar.

Dammenseweg 49 omstreeks 1930. Vooraan Ype Gerrits Salverda (1857–1940), weduwnaar van Willemke Taekes de Vries (1859–1926). Achteraan zijn kleindochter Willemke Taekes Salverda. Dit is het huis waar Loes en Pietie de Boer woonden. Collectie Loes de Boer.

 Dammenseweg 37, ontworpen door D. H. de Jong.

 Dit zijn twee keer Dammenseweg 4 (Heech Hiem) en twee keer het niet meer bestaande huis bij Galamadammen waar brugwachter Jan de Bos woonde. Deze huizen zijn ontworpen door D. H. de Jong.