Hoogstraat

Een oude ansichtkaart van wat nu de Hoogstraat is, ingestuurd door Johan Bakker. Zo lommerrijk was het lang geleden rondom Het Wapen van Friesland. De uitgever noemt dit de Kruisstraat. Het is niet bekend of deze naam toen daadwerkelijk in gebruik was. De naam Hoogstraat is bedacht in 1948 toen Koudum officiële namen kreeg. Sybren Venema betitelde de straat in 1970 in een gedicht als 'Hegewei', een naam die wellicht beter bij Koudum zou passen. Hieronder de eerste regels van het veel langere gedicht.

‘k Woe noch even troch de Buorren

fan sa santich jier tebek.

‘t Wie doe oars noch as tsjintwurdich

‘t Wie al wat in oar bestek

Op de hoeke fan de strjitte

By de krusing Hegewei

Stie de grutte doarpsherberge

Ek de waach wie’r noch net wei

 

De Hoogstraat omstreeks 1920 gezien vanaf het kruispunt met de Hoofdstraat richting Nieuweweg. Collectie gemeentearchief.

'De Hoek', zoals het vroeger genoemd werd, het kruispunt Hoogstraat en Hoofdstraat, met een mooi inkijkje in de Kninebuert.

Een ansichtkaart uit 1925 van de oude muziektent op de hoek van de Hoogstraat en de Nieuweweg. Uitgave H. Stegenga, Koudum; collectie Lolke Folkertsma, Joure.

Deze foto is genomen omstreeks 1930, afkomstig uit de collectie van Alie Hoekema - Van der Wal, bij HK.

Dit was de situatie in 1968; collectie Alie Hoekema - Van der Wal, bij HK.