Hoofdstraat naar het westen gezien

Het dorp Koudum van binnen, gravure omstreeks 1785 van Jan Bulthuis. Toen en ook al gedurende de zeventiende-eeuw, was Kerkburen, “Tsjerkeburren” op zijn Koudums, of kortweg Burren, de gangbare naam voor wat nu de Hoofdstraat heet en Konijneburen of 'Kninebuert' gold toen als naam voor de Verlengde Hoofdstraat. In de zestiende eeuw, in 1542 om precies te zijn, toen Koudum nog veelal Coldum was, gebruikte men het ook nu nog zeer toepasselijke Kerklaan, om deze straat aan te duiden. De huidige straatnamen zijn pas 1948 toegekend. Daarvoor werd voor de adressering en huisnummering een tijdlang een code gebruikt. Ieder huis had een code die begon met een A of een B, gevolgd door een aantal cijfers. Bij het toekennen van de officiële benamingen zijn enkele traditionele namen helaas losgelaten, gelukkig zijn deze in de volksmond tot dusver onuitroeibaar gebleken.

Een ansichtkaart van omstreeks 1900 van de Hoofdstraat die toen nog meestal Kerkeburen of 'De Burren' genoemd werd. Volgens de bijgeleverde informatie is de man met baard uiterst rechts op de foto Auke Rinzes, de vader van Klaas Overzee. Foto begin 20e eeuw. Collectie Jan Overzee.

Volgens de bijgeleverde informatie staan op de voorgrond vader en zoon Piersma, kaashandelaren. Hun pakhuis was achter de Centrale bakkerij. Tussen de bakkerij en het gemeentehuis was het huis van Sjouwe Quarré, die een transportdienst had op het station voor 15 cent per persoon. De kaart is van rond 1900. Op dat moment staat de kerk in de steigers voor groot onderhoud. Volgens het eerste boek van Koopmans staan echter links op de foto Jan van der Veer (l) en Tjitte Piersma. Collectie Jan Overzee.

Op deze ansichtkaart van rond 1900 staat meester van Dijk. Collectie Jan Overzee. De foto rechts zou uit 1932 zijn (collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK).

Ansichtkaart van de Hoofdstraat uit het begin van de 20de eeuw. De Heilige Hermandad is prominent aanwezig. Volgens Koopmans links politieman Bootsma en rechts Vos. De heren staan zo'n beetje voor het oude gemeentehuis wat links stond en waarlangs het Exteurpad liep. De kaart is verstuurd naar mej. M. Schakel, onderwijzeres te Purmerend. Collectie Wouter van der Molen.

Een foto van de Hoofdstraat van lang geleden. Het is dan wel geen zomer, maar wel een zonnige morgen als de fotograaf in actie komt. De Koudumer schooljeugd heeft er lucht van gekregen en wil, voordat de school begint, even dit gebeuren meemaken. De ingang van de school was aan de Hoofdstraat. Net voorbij het gemeentehuis (het hoge gebouw) was het schoolplein.

Ansichtkaart uit de collectie van Johan Bakker.

Ansichtkaart uit het archief van de gemeente.

Ansichtkaart uit het archief van de gemeente.

Ansichtkaart uit het archief van de gemeente.

De Hoofdstraat in de 30er jaren. Rechts staat mogelijk de T-Ford van Ulbe Stoker. Foto ingestuurd door Armando E. Piers uit Hilversum.

De Hoofdstraat in de 30er jaren. Links staag het gemeentehuis. Direct links en rechts van het gemeentehuis is op sommige oude foto's geen bebouwing, maar op deze foto is het pand rechts van het gemeentehuis, waar vroeger Muizelaar zijn manufacturenzaak had, al gebouwd. Uitgave F. de Jong, Koudum. Uit de collectie van Lolke Simons Folkertsma Joure.

Collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK.

Collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK.

De elektriciteitskabels zijn ondergronds en er zijn straatlantaarns geplaatst (ontvangen van Wilco Spoelman). Het bordje op de gevel van het tweede pand links is van de Holland Amerika Lijn. In het pand was het HAL-agentschap van Mensonides gevestigd.

De Hoofdstraat in de 50er jaren.  Foto uit de collectie van Trijntje Snijders-van der Veer.

Collectie Alie Hoekema-van der Wal bij HK.

Luchtfoto van de omgeving van het Wapen van Friesland. Ansichtkaart uitgegeven door Fa. Gebr. Muizelaar.