Nieuweweg

Een plaatje van de Nieuweweg, genomen ter hoogte van de driesprong met de Hoogstraat. Op de plaats van de fraaie kop-romp boerderij staat nu Nieuweweg 1.

Nieuweweg 4 is gebouwd als postkantoor. S. Wadman was toen de postkantoorhouder. Later is het pand in gebruik genomen door de Voorschotbank. Foto uit de collectie van Lolke Folkertsma, Joure.

Een ansichtkaart van de Nieuweweg begin 60er jaren met drie nieuwe huizen. Links nr. 21 van Gatze Heeres. Daarnaast nr. 23 van Hantje Jagersma en de laatste van Marten Veldstra. Ontvangen van Maaike Abma, Italië.

 

Deze foto en die erboven lijken op dezelfde dag te zijn genomen (ontvangen van een anonieme gever).

Dit huis stond aan de Nieuweweg op nr. 30. De bewoners waren destijds Jelle en Engel Sipkema. Het huis is afgebroken en vervangen door een nieuw exemplaar. Foto ontvangen van Maaike Abma.

Achter de bomen de boerderij van Wielinga, nu Butenskar 6. Foto Hotze Hoekema.

Dit is het huis van de familie Spoelstra aan de Nieuweweg 40, getekend in 1982 door Jentsje Fekkes naar de situatie van 1959 (beschikbaar gesteld door Pieter Spoelstra).

De oude situatie toen Bovenweg en Nieuweweg elkaar kruisten. Rechts Butenskar 6. Foto Hotze Hoekema.

Dit is het huis Nieuweweg 48. Hier woonden indertijd Jelle en Ybeltje Schakel. Dit is het huis en berg Nieuweweg 46. Het klompenhokje is al weggehaald. Hier woonde indertijd de familie Visser. Foto's ingestuurd door Appie van Dijk te Assen.

Gezicht vanaf de Nieuwe weg naar het zuiden. Deze foto is afkomstig uit de nalatenschap van Sybren en Tiete de Jong.