Kruising Smidsweg - Beukenlaan

Dit is de situatie in 1928 (collectie Alie Hoekema - van der Wal bij HK).

Deze ansichtkaart stamt van kort voor de oorlog. De Smidsweg en het kruispunt met de Beukenlaan. Boven het kruispunt hangt een straatlantaarn aan een draad tussen de paal links en rechts aan een paal of aan het hoekhuis. In het midden zie je Melis Woudstra met zijn 'brijkarre'. In het pand links hadden Jelle en Zwaantje Hoekema later hun VIVO-winkel. Uitgave: W. Muizelaar Koudum; exemplaar uit de collectie van L. Folkertsma te Joure.

Deze foto dateert van 1942 (collectie Alie Hoekema - van der Wal bij HK).