Aanleg van het havenkwartier in 2014

 
Na de afbraak van het schoolgebouw van de LTS is in 2014 naast de aloude Symkewyk een tweede haventje aangelegd op die plaats en is de bebouwing aan de Beukenlaan en op de Havenkade uitgebreid. Deze foto's zijn gemaakt door Hennie van Dijk toen de LTS net was afgebroken, vanaf de Symkewyk richting Beukenlaan en vanaf de Onderweg.
 
 
Vastgoedondernemer Willem Folkerts was de drijvende kracht achter dit project. Hij maakte in 2014 deze foto's met behulp van een drone.
 

3 september 2014. Wethouder Gea Akkerman slaat de eerste paal. foto: René Spijkerman

Op 22 november 2014 werd in het eerste gedeelte water toegelaten. Daarna kon de ark van Cees en Annie Bergsma naar een 'daalders plakje' in de nieuwe haven worden verplaatst. 18 december 2014, de rest van de nieuwe haven stroomt vol. Op de achtergrond de ark van Cees Bergsma. Foto: Wypke Rusticus.

De situatie op 30 april 2015 zoals toen te zien was op een webcam. De waterpartij is ingericht en het pand van aannemer De Jong is gesloopt. De situatie is klaar voor nieuwe bebouwing.