Jan de Bos brugwachter en herbergier Galamadammen

 

De brugwachter uit deze reportage is Jan de Bos. Hij was tevens tolgaarder en kastelein van de herberg Galamadammen. De titel van het blad en de datum van verschijnen van deze reportage zijn onbekend. Volgens Sieger komt dit uit Fen Fryske Groun, echter de opmaak doet hier niet aan denken. Ontvangen van Sieger Falkena.

Deze afbeelding zou van 1939 zijn. Ontvangen van Sieger Falkena.

Jan de Bos is ook nog in functie geweest op de nieuwe brug. Hier fietst hij in vol tenue met de pas gebouwde brug op de achtergrond. Foto via Sieger Falkena.

Hij was graag met paarden in de weer. Deze foto is gemaakt omstreeks 1948 (ontvangen van Hindrik de Jong).

Jan en Griet de Bos op de sjees omstreeks 1955, foto ontvangen van Sieger Falkena.

Mei 1970, links Jan de Bos en rechts Griet en Jan de Bos met Bastiaan Veth, gepensioneerd luitenant kolonel van het KNIL, die met de weduwe van dokter Van de Water trouwde. De familie De Water was goed bevriend met de heer en mevrouw De Bos (foto's beschikbaar gesteld door Jan van de Water).