Een nieuwe brug bij Galamadammen

 

Deze foto van de brug bij Galamadammen is gemaakt in 1932 aan de zuidoostelijke kant, te zien aan het boerderijdak aan de overkant. De oude brug bij Galamadammen was nog volledig intact. Op de foto hieronder, genomen op ongeveer dezelfde plek, is te zien dat na de verwoesting in 1945 blijkbaar een ander exemplaar is geplaatst op de oude fundering. In 1964 kwam brug nummer drie, zoals hieronder te zien is. En ook die bestaat niet meer. Ingestuurd door Johan Wagenaar.

Een plaatje van de oude brug met rechts de inzender Siebe Henstra als helper van de brugwachter. 

1964, collectie gemeentearchief.

1964, collectie gemeentearchief.

1964, collectie gemeentearchief.

1964, de noodbrug bij Galamadammen toen de oude brug verwijderd was. Foto door een onbekende persfotograaf, collectie Dorpsbelangen.

1964, op de achtergrond de zandzuiger bij de toekomstige camping, collectie gemeentearchief.

1965, de bekisting voor de nieuwe brug, collectie gemeentearchief.

1965, de capaciteit van de Friese gemalen is ontoereikend. Het terrein waar de Kuilart zal komen is al opgespoten, collectie gemeentearchief.

1965, collectie gemeentearchief.

1965, collectie gemeentearchief.

De noodbrug bij Galamadammen samen met de net in gebruik genomen nieuwe brug. Hans Postma uit Oudemirdum, later Bakhuizen is de man met de Hoed. De man links is Albert Sikkes uit de Maren bij Hemelum. Foto uit 1965 door een onbekende fotograaf, collectie Histoarysk Koudum. Info van Joop Postma Bakhuizen.

De nieuwe brug ik klaar. Foto via Trijntje Snijders-van der Veer.

Zomer 1983, collectie Willem Twijnstra.

2003, een sfeervolle foto van een onbekende fotograaf.

2007, de nieuwe brug destijds gebouwd door de Fa. Fokkema verdwijnt om plaats te maken voor een aquaduct.  Op 7 november 2007 werd het "Akwadukt Galamadammen" voor het verkeer opengesteld en op 12 november werd begonnen met de sloop van de brug. Hier hangt het brugdek in de takels.