Senioren Oeverzwaluwen Voetbal 1970-1980

Een foto van een van de succesvolle eerste elftallen uit de Oeverzwaluwen historie. Dit elftal maakte furore omstreeks 1970. Achter v.l.n.r.: Scheidsrechter (onbekend), Rinze Pietersma, Berend Otten, Fokke v/d Meer, Ronny Bruno,  Bauke Smit, Brugt Broersma, Bote Haytema, Jetze Bakker, Petrus van der Veer en Dicky Sinnema. Vooraan v.l.n.r.: Wieger Haitsma, Sip de Jong, Jaap Peterson, Gerrit Kampman, Durk Venema, Andries Hoekema, Klaas Wolthuizen, Heije Hoekema. Beschikbaar gesteld door Griet de Jong-Haitsma.

Eerste elftal van Oeverzwaluwen. 1977 Staand v.l.n.r.: Jan Hoekstra, Jelle Sipkema, Henk de Vries, Jappie Peterson, Appie Broersma, Jan v.d. Veen, Ronny Bruno en Johan Keulen. Voor v.l.n.r.: Teake Bult, Ulbe van Diggelen, Heije Hoekema, Piet Venema, Wieger Haitsma, Tjerk van der Wal en Jan Stellingwerf. Collectie Histoarysk Koudum.

Het tweede elftal van Oeverzwaluwen, kampioen seizoen 1979 – 1980. Staand v.l.n.r.: Catrinus Haga, Gijs Bakker, Jan v.d. Veen, Sietse Talsma, Klaas Hoekstra, Willem Koornstra, Hielke Bruggenkamp, Eb Veenstra, Sietse Folkertsma en Sybren van der Velde. Voor v.l.n.r.: Piet van der Werf, Dicky Hoekstra, Andries Hoekema, Benny Blok en Piet Venema. Collectie Histoarysk Koudum.

Tjerk van der Wal leverde deze foto zonder elftalnaam. Het jaar is 1979. De teamleden zijn: Achter v.l.n.r: Joeke de Lange, Leffert Bakker, Henk Tjerkstra, Rinnie Schreur, Jappie Hendriks, Max Zeldenrust, Jan de Hoop. Voor: Feite Roelevink, Anne Stoker, Saco van der Werf, Piet Feenstra, Siemen Bouwstra, Klaas de Vries.