Senioren Oeverzwaluwen voetbal 1980-1990

Het eerste van Oeverzwaluwen, kampioen van het seizoen 1981-1982. Dit zeer succesvolle team mag natuurlijk niet ontbreken in het Album van Koudum. Achterste rij: v.l.n.r: Enne de Vries, Mindert Feenstra, Anne W Schaper, Hank Hornstra, Harrie Postma, Klaas Altena, Adri Sonneveld, Jan Pieters, Douwe de Jong (Trainer), Jarig Tjoelker. Voorste rij: Rein Smid, Theunis E. de Vries, Chert Hento, Eelze J. Pries, Appie van der Veer, Tjerk van der Wal (ontvangen van Tjerk van der Wal).

Krantenfoto van Oeverzwaluwen I 1985-1986. V.l.n.r.: Einte van der Meer, trainer Jack Haak, Lolke Boerstra, Hans de Vries, Mindert Veenstra, Ype Haytema, Luitzen de Vries, Harrie Postma, Willem Koornstra, Rein Smid, Wim van Dijk, Jelle van der Veen, Sietze Talsma, Piet Bosma, Johan Hoekema en Tjerk van der Wal. Achter het team zitten/staan o.a. Siebren van der Velde, Jo de Vries en Hidde Koornstra (met hand als zonnescherm). Ontvangen van Willem Koornstra.

Seizoen 1986-1987 bij het afscheidsfoto bij het vertrek Trainer Haak. Achter: v.l.n.r: Trainer Jack Haak, Boate Haytema, Mindert Veenstra, Jell e van der Veen, Wim van Dijk, Willem Koornstra, Sietze Talsma, Harrie Postma, Piet Bosma, LĂștsen de Vries, Han van Dijk. Voor: Anne Leijenaar, Einte van der Meer, Hans de Vries, Tjerk van der Wal, Lolke Boerstra, Rein Smid, Ype Haytema, Johan Hoekema (deze en onderstaande foto's ontvangen van Willem Koornstra).

Oeverzwaluwen 2 '84-'85; staand sponsor Ruurd de Boer, Dicky Jaarsma, Eelke van der Velde, Hielke Bruggenkamp, Jimmo Smit, Jan Sj. de Vries, Willem Koornstra, Herman Stokman, Jacob Pries, Jan van der Veen en coach Wieger van der Wal. Gehurkt: Jan Groenland, Klaas Altena, Sjoerd van der Veen, Nanne de Vries, Piet Venema en Jarich Boersma.

Oeverzwaluwen 3 '89-'90; kampioensteam achter: Laas Boerstra (ook leider), Hans Haarsma, Jacob Jelsma, Bauke Smid, Jelle Zijlstra, Arno Minkman, Henk Ypma, Henk Kuipers, Ko van Nood en Jo de Vries. Voor: Sietze Folkertsma, Appie Broersma, Willem Koornstra, Ties Kroontje, Jan van der Veen en Durk Venema (ook leider).

Oeverzwaluwen 3 '81-'82; Kampioen! Staand v.l.n.r.: Jelle Smid (leider), Brugt Groenhof (sponsor), Hans Haarsma, Andries Hoekema, Piet Visser, Leffert Bakker, Bouke Smid, Durk Venema en Sjoerd Seffinga (bestuur). Gehurkt v.l.n.r.: Ulbe van Diggelen, Gijs Bakker, Brechtus Haitsma, Willem Koornstra en Piet Feenstra.

Oeverzwaluwen 3 '82-'83; staand v.l.n.r.: leider Feite Roelevink, Piet Visser, Laas Boerstra, Durk Venema, Willem Broersma, Andries Hoekema en Wiebe Hiemstra. Gehurkt v.l.n.r.: Jaring Boersma, Kees Visser, Sytze Folkertsma, Willem Koornstra, Rinnie Schreur en Gijs Bakker. Afwezig: Brechtus Haitsma, Piet Feenstra en Saco van der Werf.