Kleuterschool It Beukerhôf

De bouw in 1956 van de nieuwe kleuterschool, als opvolger van de 'bewaarskoalle'.

1957 opening van de kleuterschool. Het eerste bestuur van de kleuterschool. Staand v.l.n.r.: J. Walsma, E. Kamstra, C. van der Sluis en J.A. Hoekema, zittend: W. de Vries (l) en Sj. Zeijl. Foto van Heije Hoekema. Het meisje in Fries kostuum is Janny Mulder. Zij mocht de sleutel aan de burgemeester geven. Foto ontvangen van Heije Hoekema.

De burgemeester opent de deur.

Deze foto is gemaakt op de dag van de opening, met links juf Betty Akkerman en rechts juf Geke Hoekstra. Foto van Hennie Dijkstra.

De kleuterschool aan de Dammenseweg volop in bedrijf. Ansichtkaart uitgave foto Muizelaar; exemplaar uit de collectie van L. Folkertsma.