CBS It Grovestinshôf

Bij de opening in 1973 werd een zonnewijzer onthuld onder toeziend oog van Harmen de Boer en Meindert de Witte. De nieuwe school kreeg de lange naam Grovestinsparkskoalle, later gewijzigd in Grovestinshôf. Het gebouw is in 2015 afgebroken. Op deze plek verrees de Klimbeam.

Gebouw van de Christelijke basisschool It Grovestinshôf, van 1974 tot 2014.  

Foto's H. de Jong, 31 okt. 2014.

De afbraak in februari 2015. Deze foto door Rinske Roosjen. En eind maart is alles al weg. Foto door Hennie van Dijk. 

Rechts het tijdelijke schoolgebouw aan de Weste, dat diende in 2015 tijdens de bouw van de nieuwe school aan It Healepaad. Foto 30 maart 2015 door Hennie van Dijk.