ULO examenklas 1955

Bij de Brandaris op Terschelling.  Bovenaan v.l.n.r.: Hinke Buma (Oudega), Ekke Atsma (Warns), Johan Bakker, en Immie Visser (Hemelum). Daarvoor v.l.n.r.: Annie de Jong (Warns), Roely de Vries? (Warns), Dietie de Vries (Warns), Anneke Hofstra (Staveren) en Pieter Zeldenrust (Warns). Daarvoor v.l.n.r.: Rudi de Jong, Sybilla van der Veen en Atze Lootsma (Hemelum) Daarvoor: Marie de Jong en Auke Valk (Molkwerum). Liggend v.l.n.r: Jan A. Visser (Staveren), Dikkie Strikwerda (Staveren) en Wybren Akkerman (Oudega).

Pension Zeefakkel te Midsland  en de mensen van het pension.

Staand v.l.n.r.: Johan Bakker, Edmee Bruno, Atze Lootsma (Hemelum), Roely de Vries (Warns), Dikkie Strikwerda (Staveren), C.J. van Oostenrijk, de kokin, Jantje Veldhuis, Ekke Atsma (Warns), Rudi de Jong, Immie Visser (Hemelum), Sybilla van der Veen, Jan Visser (Staveren) en Hinke Buma (Oudega). Zittend v.l.n.r.: Dietie de Vries (Warns), Anneke Hofstra (Staveren), Marie de Jong, Annie de Jong (Warns) en Pieter Zeldenrust (Warns).

Staand achter v.l.n.r.: Ronald Rijken, Hidde Risselade en Jan A. Visser. Midden v.l.n.r.: Wytze de Jong, Atze Lootsma, Edmee Bruno met Pieter Zeldenrust, Dikkie Strikwerda en Ekke Atsma. Vooraan v.l.n.r.: Rudi de Jong, Sybilla van der Veen, Marie de Jong, C.J. van Oostenrijk, Jantje Veldhuis en Hinke Buma.

Pyjama Party

De klas op de laatste schooldag. Het bord dat links aan de wand hangt was gemaakt door leraar natuurkunde Henk Drost. Op een plaat multiplex diverse elektische circuits met schakelaars en lampjes. Werd tijdens de les gebruikt. ULO-leerlingen tijdens de pauze op de muziektent van Vendu Tivoli rond 1954. Uit de pofbroekentijd dus. Achterste groep v.l.n.r.: 1 ?, 2 ? ,3 ?, 4 Ronald Rijken, 5 Atze Lootsma ? (Hemelum), 6 ?, 7 Dikkie Strikwerda (Staveren), 8 Wybren Akkerman (Oudega), 9 Johan Bakker, 10 Pieter Zeldenrust (Warns). Op de trap: 11 ? en 12 Auke Valk (Molkwerum) Foto's ontvangen van Durk Strikwerda, Groningen.