Openbare school voor 1900

Deze unieke foto uit omstr. 1892, van een groep leerlingen van de Openbare School te Koudum, is in het bezit van Sytske Dijkstra. Haar beppe Sytske Dijkstra - de Boer staat op rij twee, 2de van links. De namen van de andere kinderen zijn helaas niet overgeleverd. De achtergrond is de gevel van de oude school, want in 1895 kwam er een nieuw gebouw. De tekst op het bordje is onleesbaar. Het enige wat je er aan kunt afleiden is dat dit niet alle leerlingen zijn en er die dag meerdere foto's zijn gemaakt. Enkele meisjes hebben een opvallende afwijkende haardracht.