LTS bestuur en personeel

Het personeel van de LTS omstreeks 1960, staand v.l.n.r: Ep Jansen (gym), Wiebren de Vries, Ulbe Postma (conciërge). Zittend: Van Richteren (directeur), Repke Ottens (metaal), Jan van Marrum, Jelle Smid (hout), Piebe Bakker (muziek), Jan Kuitert (administrateur). Foto ontvangen van Theo de Vries uit Hemelum via Herman Melchers.
 

Achter v.l.n.r: Jaap de Jong, Wiebren de Vries, Pel, Jaap Peterson, Ulbe Postma, Kampman, onbekend, Adema. voor: Jan Kuitert, Piebe Bakker, Jan van Marrum, Louw Mulder en Repke Ottens.

Achter v.l.n.r.: Repke Ottens, Pel, Adema, Theun van Berkum, onbekend, Andries Hoekema, Wiebren de Vries, Jaap de Jong, voor zittend: Jan Kuitert, Jelle Smid, Louw Mulder, Ulbe Postma, gehurkt Jaap Peterson en Ronny Bruno. Ontvangen van Jaap de Jong.

Bestuur en directie van de LTS, omstreeks 1975 gefotografeerd in de hal van de school, voor het mozaïek dat in 1960 is aangebracht door kunstenaar Justus Tjalling Halbertsma (1923). Staand v.l.n.r.: Jo de Vries, Koppenol, Bakker, Machiel Vrij en Van der Wal. Zittend v.l.n.r.: L. Mulder (directeur), Th. de Vries (voorzitter) en B. Tilstra (secretaris). Collectie Histoarysk Koudum, archief van Broer Tilstra. Fotograaf Ger Dijs, Sneek.