Sinterklaas op de Kleuterschool 1960

Inzender is Piet de Vlugt. Hij is nummer 15. de anderen zijn:

1. Jacob Jan Snijder; 2. Sipke Bakker; 3. Gerrit Bloem; 4. Simon Folkertsma; 5. Henk Willem Altena; 6. Geeske Hoekema; 7. ?; 8. ?; 9. Sytse Mensonides; 10. Frans de Vries; 11. Rein Hugen; 12. ?; 13. Gerrit Postma; 14. Battie Veenstra; 15. Piet de Vlugt; 16. Jolke Oppewal; 17. Koos de Vries; 18. Jan de Witte; 19. Ida Kerkstra; 20. Sietie van er Veen;  21. Theunis de Vries; 22. Sjoerdje Hoekstra; 23. Joke de Vries; 24. Jantsje Venema; 25. Lieuwkje van der Zaag; 26. Arjen Oosterhout De juf is Klaske Visser uit Staveren.