Huishoudschool op kamp in Appelscha

Dit is een schoolfoto van leerlingen van de huishoudschool is gemaakt omstreeks 1960, tijdens een schoolkamp naar Appelscha. Inzender Jaap A. van der Veer wist enkele namen - zijn zuster Boke staat ertussen. Naderhand is het aantal onbekenden ingekort door Tine Ykema-Bakker.
Achterste rij v.l.n.r: Sijtje de Jong, Grietje Hoekema, Grietje Klein, Dinie Heins, onbekend, Juf Ellen, onbekend, onbekend, onbekend, Boukje van der Wal, Lydia Kooy, Boke van der Veer, Greta Schakel, onbekend, onbekend.
Tweede rij: onbekend, onbekend, onbekend, Caroline van der Veen, onbekend, onbekend, Doetie van Oostrum, onbekend, onbekend, onbekend, Afke Dijkstra, Akke Haitsma, onbekend, Immetje Kamstra, onbekend.
Derder rij: Aaltsje de Vries, Riemke Geertsma, Sietske Sipkema, onbekend, leraar Popke Heidema, Sieta Muizelaar, onbekend, Fientje Zoethout,
onbekend, onbekend, onbekend.
Zittend op de grond: Tineke Brugenkamp, Akke Fekkes, onbekend, onbekend, Djoeke Brugenkamp, onbekend, Ypie Ykema, Mattie de Boer, Tine Blom.