Huishoudschool 1947

Leerlingen van de Huishoudschool omstreeks 1947 (collectie Marie Bergsma-Pries bij HK). V.l.n.r., achter: onbekend, Ietje Martens, El de Vries, Aukje Harsta, Marie Pries, Trientsje van der Veer, onbekend; voor: Hieke de Jong, Antje van der Weg, Itte Hoekstra, onbekend, Antje Muizelaar, onbekend, Lien de Vries, Baukje de Boer, Trijntje Visser.

De meisjes van de Huishoudschool in 1947. De lessen werden gegeven in lokaal drie van de Openbare school. Deze foto is gemaakt bij de ingang van de Openbare school (deze en onderstaande foto beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries).

Deze foto is genomen bij de noordzijde van "Het Wapen van Friesland". De woning op de achtergrond, Hoogstraat 12, is vervangen door een nieuw pand.

Staand v.l.n.r.: Itte Hoekstra Koudum, Antje Schut Koudum, Elske de Vries Koudum, Johanna Prins Koudum, Neeltje Landman Kolderwolde, Ytsje Martens Koudum, ??, Annie Heeringa (Kooklerares, enz ) Marssum, ??, Pietje van Dijk Hindeloopen, Hammie Feenstra Hindeloopen, Pietje de Boer (naailerares) Koudum, Joke v/d Zijpp Warns, Elske Folkertsma Hindeloopen, Aaltje Martens Koudum, Geertje M. van der Veer Koudum, Aukje Harsta Koudum Gehurkt v.l.n.r.: Eeuwk de Boer Koudum, ??, Lien de Vries Koudum, Boukje de Boer Hindeloopen, Marie Schilstra Koudum, Marie Pries Koudum, Klaske Th. Muizelaar Koudum

Staand v.l.n.r.: Hammie Feenstra Hindeloopen, Marie v/d Zijpp Warns, Hillie Leenstra Hindeloopen, Pietje de Boer Hindeloopen, Elske de Vries Koudum, Rensche Mensonides Koudum, Gerrie Jaarsma Koudum, Antje Schut Koudum, Ytje Martens Koudum Koosje Visser Koudum, Pietje de Boer (naailerares) Koudum

Gehurkt v.l.n.r.: Klaske Th Muizelaar Koudum, ??, Annie Heeringa (kooklerares) Marssum, Geertje M. van der Veer Koudum, Johanna Prins Warns, hoofd van ??, Eeuwk de Boer Koudum