Schoolreisje naar Schiphol Chr. school 195x

 

Dita de Haan, dochter van meester Kees de Haan stuurde deze foto. Ze schrijft: Heit had ook een album met schoolfoto's. Daarin zaten ook enkele uit de beginjaren vijftig toen hij onderwijzer was op de CNS te Koudum. De foto moet gemaakt zijn tussen 1950 en 1955, dat staat er niet bij en ook de namen niet, maar deze gegevens zijn vast wel te achterhalen. Kees de Haan staat onder de bakboordvleugel, waar deze aan de motor zit. Het markante hoofd van meester van der Veen is herkenbaar onder de stuurboordmotor.