Christelijke Lagere school 1924

Schoolfoto 2e klas Chr. school 1924. 1 Hendrik Bakker, 2 Feikje Dijkstra, 3 Wiepkje Schakel, 4 Jeltje van Hes, 5 Juf. A. Rinsma, 6 Jeltje de Jong, 7 Wesseltje Schram, 8 Enne G. Smid, 9 Sjouke Reinstra, 10 Tiete Visser, 11 Lolle Schakel, 12 Sietske Rollema, 13 Sietske Schilstra, 14 Neeltje van der Sluis, 15 Bouke Bouwstra, 16 ?, 17 An de Jong, 18 Hendrik Stegenga, 19 Harry Hoekstra, 20 Rinske Algra, 21 Klaske Elgersma, 22 Hinke Smits, 23 Trijntje Reinstra, 24 Boukje A. Folkertsma, 25 Durk Venema, 26 Fopje Hoekema, 27 Luut Stellingwerf, 28 Gerrit H. Klijnstra, 29 Roel Bajema, 30 Sietse Sipkema, 31 Piet van Asperen, 32 Boukje de Jong, 33 Sake Eekma, 34 Durk Feenstra, 35 Jan Kamstra. (Sjouke Reinstra (9) overleed een jaar na deze foto. Hij was een zoon van Jacob Reinstra en Antje Bulthuis die aan de Beukenlaan woonden naast de familie Valk. Ze hebben later weer een Sjouke gekregen, die is intussen 80 jaar. Informatie van Hans de Ruiter uit De Cocksdorp en kleinzoon van Jacob en Antje (Foto uit de nalatenschap van Hindrik Wiersma, ingestuurd door Jan de Vries).

De foto komt uit de nalatenschap van Ulfert Hoekema uit Woudsend. Hij was jarenlang voorzitter van de vereniging, later stichting Koudumers om Ăštens. Verdere informatie bij de foto ontbreekt. Wat valt er toch over te zeggen, op basis van openbare registers en bij HK opgebouwde kennis? Deze kinderen lijken te zijn gekiekt bij dezelfde gelegenheid als bovenstaande; kijk maar naar de t.o.v. andere jaren afwijkende setting in de schoolbanken, de schoolplaten aan de wand en ook de kleding, zoals de dassen en de matrozenpakjes. Daarmee is de foto te dateren op 1924. Om ouders kosten te besparen zijn schoolfoto's veelal groepsfoto's, met alle kinderen uit een gezin, en geen klassenfoto's. Maar deze exemplaren zouden gezien de setting klassenfoto's kunnen zijn, ook al omdat er weinig leeftijdsverschil tussen de kinderen lijkt te zijn. Nu de namen nog. De ouders van Ulfert Hoekema (zijn schoonouders woonden elders), Andries en Akke Hoekema - Dokkum, trouwden in 1934 te Koudum. Akke was toen 20 jaar, Andries 29. Zeer waarschijnlijk dus staat Akke Dokkum op deze foto en zijn we op zoek naar de namen van haar klasgenoten en die van de meester.