Foto's vanaf de toren omstreeks 1950

Gezicht naar het Oosten met de Hoofdstraat. Het koepeltje staat nog op de Geref. Kerk. Ook deze serie van vier dateert van na 1945.

Gezicht richting het noorden met de Wyk en de zuivelfabriek rechtsboven.
 
Gezicht op de de Snakke, met rechts achter het huis met het Engelenkopje waar destijds Jelle Abma woonde.
 
Gezicht richting de Weste, rechts van het midden is het pad Achter de Tuinen te zien met het oude huis centraal op de foto (archief Boekhandel Muizelaar).

Foto vanaf de toren. Centraal de dubbele woning in de Bakkersteeg. Destijds woonden hier aan de linkerkant Ulfert en Geeske Hoekema en rechts Jabik en Sjoerdje Schaper. In het huis er naast woonden Sjoerd en Klaske Reinstra. De achterste huizen staan aan de Vermaningsweg, die op deze foto nog het oude tracé volgt,  niet rechtdoor, zoals tegenwoordig maar met een knik richting het kruispunt Onderweg / Beukenlaan (ansichtkaart, uitgegeven door Fa. Gebr. Muizelaar, nr. 348, ingestuurd door Anne Jan Schaper).