Shantykoor Murk Lelsz (1996-2014)

Het Shantykoor Murk Lelsz is opgericht in Januari 1996. Het koor ontleent de naam aan de bekende Koudumer zeeman Murk Lelsz. In 2014 na bijna 19 jaar stopt het Shantykoor ermee. Ze namen afscheid met onderstaand gedicht.

Bijna negentien jaren
heeft het schip Murk Lelsz gevaren
Het deinde mee op het tij
Hoog water, laag water.
Nu op het laagste punt
Het is Murk Lelsz niet gegund
Tijd om van boord te gaan
Het schip is verouderd
De vaart is eruit
Te weinig bemanning
Voor een opknapbeurt
Het schip is verbeurd
Er wordt om getreurd
Murk Lelsz is heengegaan
Maar niet zonder een traan