Harmonicaclub 'Pro Rive'

De (mond)harmonica club "Pro Rive" uit Koudum, omstreeks 1949, op het toneel van café Spoorzicht. Achterste rij v.l.n.r.: Johannes Hornstra, Gabe Grouwstra, Karel de Jong, Fonger Muizelaar, Wieger Hobma en Jaap de Jong. Middelste rij v.l.n.r.: Berend de Kroon, Rommert van Dijk, Jappie Hornstra, Piebe Hornstra, Pieter Westra, Thys Jaarsma en Cornelis v.d. Sluis. Dames v.l.n.r.: Jeltje van Dijk-Op de Hoek, Aukje Koornstra en Hiltje Hobma-Walinga (deze foto beschikbaar gesteld door Roel van der Wal uit Elahuizen).

"Pro Rive" omstreeks 1949. Het toneelstuk wat toen werd opgevoerd heette "Kaïn" en werd gespeeld in Spoorzicht. Achterste rij v.l.n.r.: Johannes Hornstra, Gabe Grouwstra, Karel de Jong, Fonger Muizelaar, Jaap de Jong en Wieger Hobma. Voorste rij v.l.n.r.: Rommert van Dijk, Jappie Hornstra, Piebe Hornstra, Pieter Westra en Thys Jaarsma (ingestuurd door Trijnie Hobma).

Pro Rive uit Koudum. V.l.n.r: Rommert van Dijk, Johannes Hornstra, Wieberen Dijkstra, Fonger Muizelaar, Titte op de Hoek, Jappie Hornstra, Appie Visser, Wieger Hobma (ingestuurd door Trijnie Hobma).

“Pro Rive” omstreeks 1955; achterste rij v.l.n.r.: Wieberen Dijkstra, Hinke Boonstra, Cornelis van der Sluis, Jappie Hornstra, Berend de Kroon, Meindert de Witte en Aukje Koornstra. Voorste rij v.l.n.r.: Rommert van Dijk, Johannes Hornstra, Fonger Muizelaar, Titte op de Hoek, Cobi de Boer en Wieger Hobma (ingestuurd door Trijnie Hobma).