Nij Libben 40 jarig jubileum 1986

Drumband, fanfare en majorettes, op het podium van de Klink poserend bij het 40 jarig jubileum in 1986 van Muziekvereniging Nij Libben te Koudum.

Fanfare Nij Libben met dirigent Rinse Tichelaar in 1986. Op de achterste rij v.l.n.r. G. Stobbe, Klaas de Vries, Berend H. de Kroon en Wouter van der Molen. Tweede rij van achter Rinse Tichelaar, Sip (Sipke) de Jong, Catharina van der Veer, Miranda Attema Nynke Terra, Jelly Fekkes, Hendrik Bakker en Jacob de Jager. Derde rij: Willem Muizelaar, Piebe de Vlugt, Marjo Starken, Wiepk de Jong, Jaap van der Veer, Ulfert de Jong, Klaas Hoekstra, Jo Hoekstra, Rinke van der Veen, Willem Stellingwerf en Wessel Schaper. Voorste rij: Ulbe Postma, Jan de Vries, Bert van der Veer, Ans van Delft, Lieuwe de Jonge, Gerrit Folkertsma, Jabik Schaper, Johannes Haanstra en slagwerker Rein Smid.

Wessel Schaper, Klaas de Vries, Jacob Schaper en Piebe de Vlugt krijgen op 1 november 1986 tijdens een bijeenkomst in de Klink het Bondsinsigne opgespeld vanwege het feit dat ze 50 jaar lid van Nij Libben zijn, achter het spreekgestoelte een vertegenwoordiger van de ANUM. Aan de tafel met bril is dirigent Rinse Tichelaar (ingestuurd door Anne Jan Schaper). 

Deze foto is genomen tijdens de receptie in de Klink. Het bestuur, rechts achter de tafels neemt de felicitaties in ontvangst. Van van links af Henk Ypma, naast hem mogelijk Sjoerdje Bergsma, Rinke van der Veen, Marjo Starken, voorzitter Ulfert de Jong en Jan de Vries. Ulfert had die dag bijna geen stem vanwege keelpijn. Rechts: Bokke Ottema krijgt oorkonde en insigne van voorzitter Ulfert de Jong. Ottema uit Sondel is jarenlang lid geweest van Nij Libben.