Fanfare Nij Libben 1958-1969

 

Koninginnedag 1958, drumband en fanfare in uniform marcherend langs de Tjalke van der Walstraat (foto ingestuurd door Trijntje Snijders-van der Veer).

Nij Libben WMC Kerkrade 1958 (collectie Ulfert P. Hoekema bij HK).

Nij Libben op het veld bij de marswedstrijd tijdens het Wereldmuziekconcours te Kerkrade in 1958 (collectie Ulfert P. Hoekema bij HK).

Berichten uit de Friese koerier van 16 en 30 aug 1958 over de wat teleurstellend verlopen eerste deelname van NIj Libben aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vier jaar later mocht men het opnieuw proberen en in 1966 gingen ze voor de derde keer.

 

1960, de fanfare Nij Libben op het terrein Vendu Tivoli onder de kastanjebomen voor de veilingloodsen (ingestuurd door Anne Jan Schaper).

Ook deze twee foto's lijken bij dezelfde gelegenheid, en dus ook in 1960 te zijn gemaakt. Op de website van Nij Libben staan meer foto's van deze gelegenheid.

De blazers marcheren strak in het gelid achter dirigent Piebe Bakker. Tweede trombonist van links is Jabik Schaper. Achter hem is bassist Wieger Hobma herkenbaar.

Nij Libben voor het Kurhaus in Scheveningen 1961.

Als gevolg van de aanhoudend uitstekende prestatie van Nij Libben werd de fanfare in 1961 uitgenodigd om te spelen tijdens het Holland Festival, in het Kurhaus te Scheveningen. Een dermate prestigieuze gebeurtenis dat zelfs burgemeester en wethouders mee afreisden naar Den Haag. Op het programma stond o.a. 'Festival Music' van de Engelse componist Eric Ball. Ulfert de Jong schreef op 4 sept, 2021: 'Piebe de Vlugt hie tidens it brassband festival yn London in full-score kocht en dy hat hy omsetten foar fanfare. Piebe syn 'arrangemint' hat Nij Libben op 20 juny 1961 yn it Kurhaus spiele. Ik ha it gelok hân dêr by te wêzen' (Foto: collectie Ulfert P. Hoekema bij HK).
 

Bovenstaande dia's en die hieronder maakte Jaap A. van der Veer in 1962 toen Nij Libben voor de tweede keer naar Kerkrade afreisde voor deelname aan het Wereldmuziekconcours. De foto links, met de muzikanten in pak,  is genomen op de ochtend voor vertrek naar de concertzaal. Dit keer haalden ze een tweede prijs in de eerste divisie Fanfare. De KEB en de ZWH busonderneming verzorgden het transport. Buschauffeur was Ids Pries. Diverse leden van het korps sliepen in de oplegger van de KEB.

Rook- en plaspauze. Tweede van links moet Theunis Muizelaar zijn.

Het succes van Nij Libben straalde af op de jonge en ambitieuze dirigent Piebe Bakker. Succes dat ook voor een groot deel aan zijn stringente maar altijd inspirerende leiding te danken was. Er zit een beetje furioso in de dirigeerstok van Piebe Bakker, aldus Hylke Speerstra in de Friese koerier van 8 febr. 1969. Bakker legde met Nij Libben een sterke basis onder zijn carrière. Echter zonder de uitstekende musici en tevens hard werkende organisatoren Otte de Jager, die contrabas en saxofoon speelde, en saxofonist, concertmeester, arrangeur en regelaar Piebe de Vlugt, was Nij Libben waarschijnlijk een gewone dorpsfanfare gebleven. Toen de weg naar het succes eenmaal was gevonden had dit een sterk aanzuigende en motiverende werking op de eigen jeugd en op talentvolle muzikanten van buiten Koudum. Het succes maakte dat er in het dorp draagvlak ontstond en inwoners en middenstanders bereid waren de beurs te trekken voor Nij Libben. Achter de microfoon voorzitter Otte de Jager en Piebe de Vlugt die de notulen maakt, met Piebe Bakker tussen hen in. Een treffend beeld, al is het wat onscherp. De De andere heren zijn v.l.n.r.: Wessel Schaper, Sipke Bakker en uiterst rechts lijkt Klaas de Vries te zijn (foto overgenomen van de website van NIj Libben).

Berichten over het door gladheid gemiste concours in het najaar van 1965 te Leiden, in de Friese koerier van 23 nov. en 20 dec.

 

De vlag van de ANUM ging in 1965 op een sneue manier aan de neus van Nij Libben voorbij, maar in het volgende jaar was er opnieuw een hoogtepunt en wel deelname aan het Wereldmuziekconcours te Kerkrade. Helaas heeft Histoarysk Koudum nog geen foto's van Nij Libben WMC 1966, maar er bleef wel een opname bewaard. Drie jaar later kwam de harmonie van Treebeek naar Koudum en is Nij Libben op bezoek geweest in Treebeek (Friese koerier 19 okt. 1968).

De Leeuwarder courant van 15 aug. 1966. 

 

Friese koerier 14 febr. 13 maart en 2 dec. 1967. Het bericht over het kerkconcert komt uit dezelfde krant van 1 nov. 1965. In het jaar 1968 werd de wisselvlag opnieuw veroverd. Door het succes werd Nij Libben veel gevraagd voor concerten, radio opnamen, of om ergens te komen spelen ter opluistering. Maar het succes had ook een keerzijde want er moest uiteraard veel  geoefend worden om op niveau te blijven. En de muzikanten waren heel vaak van huis. Na verloop van tijd kregen de schaduwkanten van het succes meer en meer aandacht en taande de inzet van de leden en het draagvlak in Koudum. 

Jaap van der Veer en Henk Hoekema (collectie Ulfert P. Hoekema bij HK).

Hindrik, Henk Hoekema, hier links op de foto en rechts Jaap van der Veer. Zij behoren met Bouwe Dijkstra en Jan Draijer tot de zeer talentvolle muzikanten die bij Nij Libben zijn opgegroeid. Ook deze destijds nog jonge muzikanten droegen een behoorlijk steentje bij aan het succes. Alle vier hebben ze later van de muziek hun werk gemaakt. Henk Hoekema schreef een werk voor Saxofoon en orkest dat door Nij libben met als solist Jaap van der Veer is uitgevoerd. Er bleef een opname bewaard.

Nij Libben heeft later de uniformen met militaire uitstraling verwisseld voor meer ontspannen ogende podiumkledij. V.l.n.r.: Sip de Jong, Piet de Vries, Jaap van der Veer en Otte de Jager. Rechts op de achtergrond: Hendrik Bakker (foto ontvangen van Jellie Hoekema-de Jager).