N.V. Friesche Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank

Het bestuur en de directie van de 'N.V. Friesche Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank', gevestigd te Koudum, bij het 50-jarig bestaan in 1964. Achter v.l.n.r.: O.W. Mulder, G. Koopmans, directeur, en F.J. Hornstra Voor v.l.n.r.: B.J. Schilstra, H.S. Henstra en H.B. van der Goot. Ter gelegenheid van het jubileum schreef directeur Gerhard Koopmans het boekje: 50 jaar spaarbank, een historisch overzicht van de jaren 1914-1964 inzake de naamloze vennootschap "N.V. Friesche Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank", gevestigd te Koudum (Koudum 1964). De foto is beschikbaar gesteld door mevr. Koopmans.

De bank was aanvankelijk gevestigd op de Westeweg nr. 24, links op de foto. In 1960 verhuisde de onderneming naar Nieuweweg 4, naar het pand dat omstreeks 1927 werd gebouwd als (hulp)postkantoor. Het enigszins wazige beeldje van de Voorschotbank aan de Westeweg is een zogenaamde still uit de Koudumer dorpsfilm van 1957.

De Voorschotbank is in 1978 overgenomen door de Frieslandbank. Deze foto dateert uit 1985 (collectie Koopmans bij HK).

Op bovenstaande foto bouwt men aan de nieuwe vestiging van de Friesland Bank, aan de Hoofdstraat. Later heeft de bank de bij het pand gelegen tuin afgestaan voor de aanleg van het Frieslandplein. Nadat Frieslandbank werd overgenomen door de Rabo, verhuisde de vestiging van deze bank van de Bovenweg naar het pand in de Hoofdstraat. Anno 2016 staat ook de Rabo-vestiging op nominatie om gesloten te worden (foto ontvangen van Henk Ypma).