Fa. Jacob de Vries rijwielen, electra en autoverhuur

Smidsweg 23, het pand op de hoek van Smidsweg en Beukenlaan. Deze foto is uit 1947 toen Jacob de Vries en zijn vrouw Murkje van der Veer hier hun zaak hadden in o.a. electro en fietsen (foto ontvangen van Trijntje Snijders-van der Veer).