Fa. Tjalke de Jong

De informatie over de winkel van Tjalke de Jong en later zijn zoon Hessel is nog wat mager.

Tjalke Hessels de Jong, timmerman, meubelmaker, taxichauffeur en winkelier, gefotografeerd voor de ingang van zijn werkplaats aan de Smidsweg, achter de winkel aan de Hoofdstraat nr. 24 (dia gemaakt en beschikbaar gesteld door Ep Jansen).
 
Tjalke, geb. 1897 is een zoon van Hessel en Luurtske de Jong. Aanvankelijk was hij timmerman bij aannemer Jacob. S. de Jong aan de Ooste. Met zijn directe collega Wabe Visser (1891-1958) begon hij een meubelzaak aan de Beukenlaan, op nr. 2. Later begon hij voor zichzelf in het pand ernaast en had Koudum twee meubelzaken. Jelle de Jong schreef op 16 okt. 2021: 'Tjalke hie ek in taxiferhier oan ‘e Beukenaan. Letter is hij nei de Buorren gien yn it pân fan Klein [Hoofdstraat 24] mei luxe cadeau artikels. De meubelwinkel hie er der tsjinoer, yn il lêste pân oan de oare kant  fan ‘e Buorren [Hoofdstraat 33].'
 
Volgens Sjoerd de Vries was de taxi van het merk Kaiser. Dat zijn imposante wagens. Er is vast iemand die er meer van weet en een foto heeft van Tjalke zijn koets.