LAHANITO, september 1937

 

LAHANITO, een driedaagse Landbouw-, Handel- en Nijverheids-en Toerisme tentoonstelling in september 1937. De commisie bij de ingang van de tentoonstelling (collectie Gerhard Koopmans).

De Commissie V.l.n.r.: Coens (Sneek), Tewes Huizinga, Johannes Hoekstra, Theunis Muizelaar, Tjalke de Jong en Berend van der Meer. En een artikel uit de Leeuwarder Courant. Meer informatie over de LAHANITO in het jubileumboek 100 jaar Dorpsbelangen (2013).

Een serie foto's van zo te zien een groep circusartiesten bij de schuur van Munniksma, Zwarteweg 23, gereed om de LAHANITO onveilig te maken. De man onder de varkenskop is Sybren Haitses de Jong. De foto's zijn aangeleverd door Haitze de Jong en Rein Wiebes Munniksma.


Op de foto rechtsboven staat links Johannes Petrus Hoekema en rechts Wiebe Reins Munniksma (collectie Rein Wiebes Munniksma). 

De figuranten poseren in de Hoogstraat, voor nr. 2, op de hoek met de Nieuweweg.