Vrouwenvereniging, gereformeerd

Een groep dames van de Gereformeerde vrouwenvereniging uit Koudum. Deze foto zal van voor de oorlog zijn. De vereniging had later als naam 'De Lampende Brandende'.
Staand v.l.n.r.: Sjoukje Harkema-van der Veer, Joltje Bakker-Boersma, Jantje de Jong-Feenstra, Suzanne Bakker-de Jong, Luurtske de Jong-de Jong, Coba de Jong-Smits, Petronella Hornstra-Jongsma en Feikje Kok.
Vooraan v.l.n.r.: Trijntje Otten-Speerstra, mevr. Deinum-van Dam, At de Jong-de Vries, Willemke Sytema-Bakker en mevr. Van Dijk-Van Keulen, vrouw van dominee Van Dijk. De foto ingestuurd door Tine van Sjoerd Binke Bakker en Jelle de Jong verzorgde de namen.

Grifformeerde frouljesferiening op reis yn 1950. Steand: Pietsje Abma, Geertsje Hornstra, Martsje v/d Meer-Roosjen, Wimkje Tilstra-Bakker, Trien de Boer-Hornstra, Frou Tjaarda, Ykje Schakel-Hoving, Wieke Pietersma-Tjerkstra, Harmke Grouwstra-Bakker, Anna de Vries-Wynia, Afke Grouwstra-Bruinsma, Richtsje van der Veen.
Sittend: Rinkje Visser-van der Goot, Boukje Tjerkstra-de Jong, Wietske de Vries-Wesselius, Jacoba de Jong-Smits, Geertje Terpstra-de Jong, Hendrikje de Jong-Heeres, Sipkje van der Kooi-Bakker, Afke Postma-Bakker.
Lizzend: bussjauffeur Brouwerja. De foto is ynstjoerd troch famylje Terpstra.

De dames van de gereformeerde vrouwenvereniging  'De Lampen Brandende' omstreeks 1955-1960. Achteraan v.l.n.r.: Rinkje Visser van der Goot, Grietje Muizelaar-Sleijt, Frou Kroyinga, Aat de Jong-Groos, Geertje Terpstra- de Jong, Wietske Hofman, Martzen de Jong-Wynia, Pierkje Hoekstra- Klijnsma, Martzen v/d Meer- Roosjen, Frou van Dijk-Onck, Trien Vlieg-Dam. Zittend: Susanna Bakker -de Jong, Aafke Postma-Bakker, Dirkje (Didde) Veninga-Smit (presidente), Jacoba de Jong-Smits, Janke Pijlman-Smid, Trijntje Otten-Speerstra. Jelle de Jong stuurde deze foto die afkomstig is uit het familiearchief De Jong.