Dia's van Johan Bakker (3)

De Chr. lagere school vanaf de plek waar Garage Kemker zich zou vestigen.Het sportterrein aan de kant van de Nieuweweg.  

 
Een bijzondere kijk op de Vermaningsweg. 
Nij Libben met drumband voor de, nog onbebouwde, plek waar vroeger het gemeentehuis stond.De huizen aan het begin van de Galamalaan, vanaf de Dammenseweg.De Buorren in de winter.
Galamadammen.Het huis van Jan de Bos op Galamadammen. Bron: Johan Bakker.