Uitstapje Openbaar Onderwijs

Helaas is deze foto niet scherp. Hij moet gemaakt zijn bij een uitstapje van het Openbaar Onderwijs, maar wat het groepsverband bepaalde is niet helemaal duidelijk. Veel onbekende gezichten. Misschien zijn het vertegenwoordigers van schoolbesturen uit de gehele regio. Duidelijk is wel dat Roelie Klein een bus bestuurde. Hij staat helemaal rechts met zijn handen ingepakt. In het midden is Atte Reinstra herkenbaar met sigaret in zijn mond en naast hem staan Aart en Hinne Hoogeveen. Sybren de Jong zit links voor.