Bejaarden Hemelumer Oldeferd op reis

De bejaarden van Hemelumer Oldeferd werden ieder jaar getrakteerd op een reisje. Het gezelschap bestond meestal uit zo'n 300 personen, afkomstig uit alle dorpen van de gemeente. Autobezitters, veelal notabelen en ondernemers, dienden als vervoerder. De bovenstaande filmbeelden zijn gemaakt bij de editie van 1951, mogelijk door Gerhard Koopmans, althans hij bezat de film. Teake Hoekema heeft de beelden gedigitaliseerd.

De Onderstaande fotoserie is gemaakt door Ep Jansen. Mogelijk betreft het de editie van 1958, toen bestond de stoet volgens de Leeuwarder courant  van 9 juli uit 59 auto's en 2 bussen en ging de reis naar Groningen en deden ze op de terugweg het Vogelpark in Oranjewoud aan.

De mevrouw vooraan met wandelstok is Tjitske de Jong uit Molkwerum. Klaske Veldhuizen herkende haar oud-tante op deze foto.

Chauffeurs Hendrik (Radio) de Vries en dokter Lubbe Eden Meijer.

De dame rechts is mevrouw Pasma, echtgenote van de burgemeester.

De stoet staat weer met de neus richting Koudum, het was weer een mooie dag. Straks op de Dammen nog een warm muzikaal welkom door Nij Libben en dan weer lekker naar huis.