Boomplantdag 1936

Tine Klein-Ferwerda bewaarde dit knipsel uit het tijdschrift Fen Fryske Groun, ook de aantekening is van haar. Het jaartal was 1936.

3 maart 1936, burgemeester Jan Krol spreekt een groep schoolkinderen toe op de Molkwarderdyk. De kinderen van klas 5, 6 en 7, plantten dertig jonge bomen langs die weg; Canadese populieren, esdoorns en meidoorns. De kinderen werden ingeschakeld aldus de burgemeester om hun betrokkenheid te vergroten en zo eventuele vernieling voor te zijn.

Zie het onderstaande krantenartikel uit: Fries Dagblad 5 maart 1936 (gevonden via delpher.nl).