Koninklijk bezoek 1920

Deze foto is genomen op 7 okt. 1920 door dorpsgenoot en huisschilder Douwe van Noggeren (een exemplaar in collectie Marie Bergsma-Pries bij HK). De koningin had het nieuwe stoomgemaal in Lemmer geopend en is per auto via Koudum onderweg naar het spoorstation in Workum , om van daar met de trein terug naar Den Haag te reizen. De auto is twee keer gestopt. Bij de tweede stop speelde het muziekkorps 'Looft den Heer'. Dirigent Willem Muizelaar kreeg een compliment van de Koningin met de woorden 'mooi gespeeld dirigent'. De route door Koudum liep destijds over Galamadammen, via  de Dammenseweg, de Hoogstraat, Bovenweg en de Zijl. De foto is genomen in de Hoogstraat op het kruispunt met de Hoofdstraat, waar Looft den Heer stond te spelen. Douwe had zich met zijn fotocamera verschanst in 'Het Wapen van Friesland'.

Het artikel links staat in het Algemeen Handelsblad- en rechts in de Leeuwarder courant van 8 okt. 1920.