Optocht 1966

1966, De Friese Elfsteden, inzending van de Beukenlaan. Foto ontvangen van Wieke Cnossen.

Lucy van Hessels Uke als de Heidekoningin in de optocht van 16 september 1966 in de Hoofdstraat. Heit Hessel was 'smorgens in alle vroegte nog op de fiets naar de 'kwekerij' in Rijs geweest voor frisse heide en kwam met fietstassen vol terug. Die dag trok hij de handkar met daarop zijn kleine Koningin met plezier door Koudum (foto H. de Jong). Ook Sjeik Sjoerd van Arum met zijn Harem reed mee in deze optocht. De sjeik is Albert Hornstra, zoon van Piebe en Hielkje Hornstra. Albert zat in het dagelijks leven ook in een rolstoel en op deze manier kon hij ook met de optocht meedoen. Links vooraan loopt Wessel de Jong, rechts vooraan zijn broer Sieb de Jong. Rechtsachter loopt Corrie Hornstra, zus van Albert en linksachter ben ik zelf, aldus inzender Jantsje Venema.

Wat hat dy dûnser noch in bosk hier !

'Balletfantasie' is de titel van deze wagen in de optocht van 1966. Het was in de tijd dat men in de gaten had dat het extra woordje 'fantasie' de jury minder precies deed kijken. Op de linker foto Djoeke van Jan en Wytske de Vries en Jentsje Fekkes (foto: H. de Jong). De rechter foto toont een ander deel van dezelfde wagen, met rechts de zussen Durkje en Akke Fekkes (foto beschikbaar gesteld door Wabe de Jong).

De Slaperdijk maakte in 1966 de wagen Poesje Mauw. Hier zien we de afzenders Tjeerd en Tietje de Vries in actie.

Wie de poesjes zijn horen we vast nog een keer.

 

In een groen groen knollenland van tuincentrum Welgelegen, familie Hobma, de haasjes zijn Trijnie (links) en Lia Hobma.