Gekostumeerd voetbal dorpsfeest 1958

Jaap A. van der Veer maakte op  tijdens een dorpsfeest een serie dia's van een gekostumeerde loopgroep in de optocht, die aansluitend in de Dobbe een potje voetbal speelde. Het enige dat hij zeker weet is dat Hinne Hoogeveen van Spoorzicht in het doel stond. Ondanks de vermommingen kwamen de andere namen en de datum 31 augustus 1958 snel boven water, omdat HK-lid Hennie van Dijk-Klein, kleindochter van Hinne, foto's bewaart waarop Hinne dit noteerde. Zij deed dat op een wijze zoals van haar verwacht kan worden: recht uit het hart. Wat ze dacht kwam op papier, aldus Hennie, die ons de teksten niet wil onthouden maar daarbij wel clementie vraagt voor het taalgebruik van haar beppe. Hinne was de goedheid zelve, ze wilde niemand kwetsen en het was een andere tijd.

Staand V.l.n.r.: waarschijnlijk de orgeldraaier, Ype Haitema, Alie Hornstra, Jan Bakker, Jay Feenstra, Roel Venema, Gé de Jager, Djoeke de Jong, Tjibbe van den Akker, Hinke Klijnstra-Tjerkstra, Rommert Hoekema, Tettje Postma, Gerrit Folkertsma, Aal Martens, Wiebren de Vries, vrouw Snijder, Hinne Hoogeveen-de Boer. Zittend: Hessel de Jong, Gosse Wielinga, Sipke Schakel, Snijder, Ietje van der Meer en liggend: Jappie Haitsma.

Achter v.l.n.r: Ype Haitema, keeper (politie); Alie Hornstra (Russisch wijf) mooi aangezicht lijkt het; Jan de Bakker (pracht-clown); Vrouwtje van Feenstra [Jay van Harmen Feenstra] ([wonend] ooste, [werkt bij] gemeente) ouderwets vrouwtje; Roel Venema (oud mantsje); Gé de Jager (hoepelrok); Djoeke van de Pom [Djoeke van Romke de Jong] (negerintje); Rommert Hoekema Feint Rienk [Tjibbe van den Akker, knecht van schilder Rienk Akkerman] (Turk); Hendriks Hinke [Hinke Klijnstra - Tjerkstra] (pracht-baby met echt speentje aan een toutje); Feint van Akkerman [verwisseld met Rommert Hoekema] Rommert [Hoekema] (pyama); Hammy [Tettje Postma] (matroos); Gert Folkertsma (koopman); Aal Martens (pracht-negerin); Wiebren Sietske [Wiebren de Vries] (aangezicht, reuze-heks op bezem); Vrouw Snijder (rood-wit-blauwe rok en aangezicht); Mama [Hinne Hogeveen] keepster!!!! (oh! oh!) helderblauw satines outfit.
Zittend: (Hessel Baby in pyama) [Hessel de Jong], koopman (weet ik zoo niet) Wielinga was wat anders [Gosse Wielinga]; Sipke van Ets [Sipke Schakel] (Chinees); Snijder (pracht-neger); Ietje van Einte – Mat [Ietje van der Meer], pracht ald wiif met wollen broek aan (onder), aangezicht.
Voor: Jappie Pake [Jappie Haitsma] (Soldaat).

De teksten van Hinne Hoogeveen (onder) en Tine Klein- Ferwerda (boven). Aanvullingen door de redactie in de tekst rechts, staan tussen rechte haken.

Hinne als keeper en rechts een prachtige foto van Djoeke de Jong.

 

Door het draaiorgel van P Carpay, is het vrij zeker dat de foto rechts, nagelaten door Sipke Schurer, ook in 1958 moet zijn gemaakt. Het orgel staat in de Hoogstraat voor 'Het Wapen van Friesland'. Kastelein Rimmer Osinga praat met de chauffeur. Voorop zit Romke Kroondijk (l). Zittend voor het orgel zijn te herkennen: Sipke Bakker, met de bekkens en Jelle Boonstra in het Nij Libben-uniform, met naast hem in geruit overhemd Douwe Pietersma.